s

7 Ürün

Tek para Derinlik Göstergesi hedefin derinliğini belirler

Marka: Garrett

ROSİO ATEŞ ÖLÇER - SICAKLIK ÖLÇER 

Marka: Rosio

720,00 TL

Eğimli yerlerde düzgün ölçüm yapması için ekipmanın GPR içerinde odameter dahil.

Marka: GPR